Tuesday, June 9, 2020

Post 4 Watermolens in Twente; De Noordmolen in Delden

                        De Watermolen de Noordmolen op landgoed Twickel

De watermolen 'de Noordmolen' behoort tot het landgoed Twickel en stamt waarschijnlijk uit 1325. Tot 1825 stond op de andere oever van de Azelerbeek ook nog een korenmolen. Het is een onderslagmolen. Bij een onderslag watermolen ligt het waterrad buiten het molengebouw en deze wordt door het water aan de onderkant in beweging gebracht. De molen wordt aangedreven door het water uit de Azelerbeek en Oelerbeek. Met deze watermolen wordt olie uit lijnzaad vervaardigd. Tegenover de molen staat sinds kort een molenaarshuisje. 

 https: //www.facebook.com/noordmolentwickel

https://noordmolen-twickel.nl/twickel/

                                                 foto van  vroeger, uit:

 http://www.oudheidkamertwente.nl/uploadfiles/file/Fotoboek_GJ_Ter_Kuile.pdf

                                                                      


De watermolen de Noordmolen is dus onderdeel van landgoed Twickel. Dit landgoed is een prachtig, afwisselend landgoed met glooiende akkers en weilanden, bossen met oeroude bomen, mooie houtwallen en meanderende beken. Het landgoed is ongeveer 4000 ha groot met ongeveer 150 boerderijen. Deze boerderijen hebben allemaal zwart witte luiken. Op het landgoed zijn verschillende bezienswaardigheden: de tuinen van kasteel Twickel met de Oranjerie (het kasteel zelf is niet te bezichtigen),  de Museumboerderij 'de Wendezoele' en de Border en natuurlijk de Noordmolen. 

https://twickel.nl


      'Ne snig (slak) op de goode weg, weent' t van nen haazn dee verkeerd löp! '

We gaan nu een korte wandeling van ongeveer 3,5 km maken rondom de Noordmolen.

Eerst geven we door middel van wat foto's wat indrukken van deze wandeling:

Wandelroute vanaf Algemene P (betaald parkeren, 2 euro); zie opmerking onder de wandelroute!

1 met de rug naar de Parkeerplaats gaan we de verharde weg oversteken en voetpad RA;

2 voor de grote 4-sprong van wegen gaan we bij 3 sprong van voetpaden RA via het voetpad de weg oversteken;

3 bij 3 sprong van voetpaden RD de weg oversteken en op 3 meter voetpad RA ri. Noordmolen;

Links in de verte ligt De Wendezoele ; museum over het boerenleven in vroegere tijden; www.wendezoele.nl

en tegenover De Wendezoele ligt De Border : de rozenkweker   www.deborder.nl

 4 het voetpad links aanhouden;

5 bij T-splitsing voor de beek (Twickeler Vaart) LA (IJsbaanweg);

6 bij verharde 3-sprong bij pad.63520 / 002 RA over de brug ri. Watermolen Noordmolen ;

 Zie links en rechts de fraaie omgeving van de watermolen

7 bij 3-sprong (incl. 1 keer onverharde weg) RD de verharde weg over de brug volgen;

Links mooie boerderij; zelfs verder na de bocht oude boerderij

8 bij 4-sprong (incl. 2 keer wandelpad) het wandelpad RA, langs de slagboom;

9 nu weer langs de slagboom en de verharde weg (Bornsestraat) oversteken en het voetpad RD, langs slagboom;

10 bij grote, wat 'gekke' 4-sprong van zandwegen de zandweg RA;

11 dit pad RD volgen en bij 3-sprong RA, haaks terug;

12 over 2 bruggetjes langs het Kreeftengat (dit is een door verbreding van de Oelerbeek ontstane vijver met rondom veel rododendrons), dan bij 3-sprong LA (stukje langs de Oelerbeek);

13 bij 4-sprong het onverharde pad RD;

14 dan direct bij splitsing pad rechts aanhouden;

Rechts zicht op de oude schaapskooi “'t Schaap'n Schot”

15 dit pad RD (dus linksom) volgen en dan bij 3-sprong weer RD;

16 bij 4-sprong (incl. 2 keer verharde weg) de verharde weg RA (Bornsevoetpad);

17 over de brug (over de Twickeler vaart) en bij 4-sprong (incl. 1 keer onverhard) de verharde weg RD met zicht op Kasteel Twickel ;

18 bij T-splitsing voor kasteel de verharde weg RA (Twickelerlaan), deze RD volgen;

19 links landgoedwinkel Twickel; rechts Parkeer terrein.

 Opm. start bij Restaurant “'t Hoogspel” op de Bornsestraat 1 (parkeren is hier gratis)

Begin wandelroute:

- -met de rug naar het restaurant wandelen we LA via de Bornsestraat ri. Borne; 

-Bij de kruising oversteken en het voetpad links volgen evenwijdig aan de Bornsestraat;

 Zie verder punt 5 etc. boven!

Eind wandelroute na punt 19

Na punt 19 (boven) gaan we aan het eind van de Twickelerlaan bij de grote verharde 4-sprong LA naar het restaurant.

Voor parkeren bij de Noordmolen is er een parkeerkaart voor mindervaliden en hoogbejaarden voor de auto verkrijgbaar bij de molenaars!

     Geheim van een goed huwelijk: “bekk'n zonder hellig te worden!”

No comments:

Post a Comment